7de jaar:
Winkelbeheer en etalage

Je wil vooral praktijkervaring opdoen. Je wil van A tot Z leren hoe je een winkel moet uitbaten. Je kijkt er al naar uit om samen met je klasgenoten je eigen leeronderneming op te richten en uit te baten.

Je kan starten als je

  • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
  • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
  • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Algemene vorming
Engels
2 u
Frans
2 u
Godsdienst
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Project algemene vakken
4 u
Specifieke vorming
Visual merchandising
4 u
Winkelbeheer
6 u
Stage*
10 u
Totaal
32 u
* De stage wordt wekelijks georganiseerd met acht uren per stagedag. De overige twee uren worden ingericht in twee periodes van telkens een week waarin de andere lessen vervallen.

Na deze richting
  • kan je gaan werken. Mogelijke beroepen zijn vb. etaleur/decorateur, verkoper, winkelmedewerker, kassier, verantwoordelijke kassa ...

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je eventueel ook verder gaan studeren. Zo behoren een aantal Se-n-Se, HBO en zelfs professionele bachelor richtingen tot de mogelijkheden.