7de jaar:
Kantooradministratie en gegevensbeheer

Je wil vooral praktijkervaring opdoen. Je wil je verder specialiseren in het uitvoeren van administratieve taken in een modern bedrijf. Je wil verder werken aan je computer skills. Je wil je communicatieve vaardigheden in de verschillende talen versterken.

Je kan starten als je

  • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
  • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
  • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Algemene vorming
Engels
2 u
Frans
2 u
Godsdienst
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Project algemene vakken
4 u
Specifieke vorming
Business support
10 u
Stage*
10 u
Totaal
32 u
* De stage wordt wekelijks georganiseerd met acht uren per stagedag. De overige twee uren worden ingericht in twee periodes van telkens een week waarin de andere lessen vervallen.

Na deze richting
  • kan je gaan werken. Mogelijke beroepen zijn vb. administratief medewerker, algemeen bediende, bediende in openbare dienst, medewerker boekhouding ...

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je eventueel ook verder gaan studeren. Zo behoren een aantal Se-n-Se, HBO en zelfs professionele bachelor richtingen tot de mogelijkheden.