7de jaar:
Kinderzorg

Je wil vooral praktijkervaring opdoen. Je wil graag werken met kinderen. Je wil kinderen niet alleen leren verzorgen, maar ook animeren, opvangen en mee opvoeden. Je kan goed samenwerken met collega’s en ouders, maar kan ook prima zelfstandig werken. Je kijkt al uit naar de lange stageperiodes waarin je de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd, kan toepassen op de werkvloer.

Je kan starten als je

  • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
  • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.

Algemene vorming
Frans
2 u
Godsdienst
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Project algemene vakken
4 u
Specifieke vorming
Expressie
2 u
Kinderzorg
8 u
Stage*
10 u
Totaal
32 u
* De stage wordt ingericht in drie periodes van telkens vier aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze perioden. In de overige weken worden de lessen ingericht. Het aantal lesuren wordt dan met 1,5 vermenigvuldigd.

Na deze richting
  • kan je gaan werken. Mogelijke beroepen zijn vb. kinderbegeleider, kinderverzorger, kinderbegeleider buitenschoolse opvang, verantwoordelijke kinderopvang ...

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je eventueel ook verder gaan studeren. Zo behoren een aantal Se-n-Se, HBO en zelfs professionele bachelor richtingen tot de mogelijkheden.