6de jaar:
Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Je bent sociaalvoelend. Je hebt interesse in alles wat te maken heeft met gezondheid en het welzijn van de mens. Je werkt graag met kinderen en bejaarden. Je bent goed in natuurwetenschappen en wil meer weten over opvoedkunde en verzorging. Je wil graag een stevige theoretische kennis combineren met praktische vaardigheden. Je kijkt er al naar uit om deze kennis en vaardigheden tijdens je stage in de praktijk te kunnen toepassen.

  • Leerlingen die geslaagd zijn in het 2de jaar van de 2de graad Sociale en technische wetenschappen.
  • Ook leerlingen die slaagden in het 2de jaar van de 2de graad ASO of een andere richting uit de 2de graad TSO kunnen aan deze richting beginnen, maar zij zullen veel inzet moeten vertonen om hun achterstand voor wetenschappen weg te werken.

Algemene vorming
6 jaar
Aardrijkskunde
1 u
Engels
2 u
Frans
2 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
3 u
Wiskunde
2 u
Specifieke vorming
6 jaar
Gezondheid en welzijn
3 u
Psychologie en pedagogiek
3 u
Toegepaste biologie
3 u
Toegepaste chemie
1 u
Toegepaste fysica
1 u
Stage - seminaries*
6 u
Totaal
32 u
*De stage wordt ingericht in twee periodes van telkens twee aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze perioden. In de overige weken worden de lessen ingehaald.

Na de 3de graad kan je kiezen voor:
  • verschillende professionele bacheloropleidingen: vb. Ergotherapie, Logopedie, Gezinswetenschappen, Verpleegkunde, Sociaal werk, Kleuter-, lager en secundair onderwijs ...
  • Ook verschillende Se-n-Se opleidingen behoren tot de mogelijkheden: vb. Animatie in de ouderenzorg, Internaatswerking, Leefgroepenwerking, Tandartsassistentie ...
  • Je kan ook aan de slag als kinderverzorger of verzorgende.