5de jaar:
Bedrijfsorganisatie

In de richting Bedrijfsorganisatie krijg je inzichten uit de algemene economie en uit de bedrijfswetenschappen. Je ontwikkelt er competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer: fiscaliteit, accounting, debiteurenbeheer, kostprijsberekening … Je wordt ook gevormd in het ondersteunen van HR-activiteiten zoals instroom en tewerkstelling, loonberekening, personeelsadministratie … Je verdiept je in de doelstellingen en de werking van een onderneming. Bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten maak je natuurlijk gebruik van verschillende digitale toepassingen.

  • Leerlingen die geslaagd zijn in het 2de jaar van de 2de graad Bedrijf en organisatie.
  • Ook leerlingen die slaagden in het 2de jaar van de 2de graad finaliteit Doorstroom of een andere richting uit de 2de graad finaliteit Doorstroom en arbeidsmarkt (vroegere TSO) kunnen aan deze richting beginnen, maar zij zullen een aangepast programma moeten volgen om hun achterstand weg te werken.

Algemene vorming
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1 u
1 u
Engels
3 u
3 u
Frans
3 u
3 u
Geschiedenis
1 u
1 u
Godsdienst
2 u
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
2 u
Natuurweten­schappen
1 u
1 u
Nederlands
3 u
3 u
Wiskunde
3 u
2 u
Specifieke vorming
5de jaar
6de jaar
Bedrijfsorganisatie (inclusief werkplekleren)
12 u
13 u
Complementair gedeelte
5de jaar
6de jaar
Duits
1 u
1 u
Totaal
32 u
32 u

Toekomstperspectief:
Doorstroomprofiel: verder studeren:
  • Professionele bachelor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Professionele bachelor Onderwijs
  • Se-n-Se Medisch administratief assistent
Beroepskwalificaties: direct aan de slag:
  • Boekhoudkundig assistent
  • HR-assistent