5de jaar:
Applicatie- en databeheer

In de richting Applicatie en databeheer ligt de klemtoon op klantgericht werken: helpen met informaticavragen en -problemen. Opleidingen geven voor klanten, handleidingen ontwerpen van programma's en toepassingen ... Je geeft ondersteuning in gebruik van applicaties en infrastructuur. Je leert toepassingen maken en bijsturen. Websites ontwerpen en aanpassen. Je leert de onderdelen van een pc samenstellen, installeren en configureren. Je maakt kennis met een netwerk en leert het installeren, beheren en beveiligen. Je gaat aan de slag met verschillende programma’s. Je ontwerpt databanken en gaat deze koppelen aan toepassingen.

  • Leerlingen die geslaagd zijn in het 2de jaar van de 2de graad Bedrijf en organisatie.
  • Ook leerlingen die slaagden in het 2de jaar van de 2de graad finaliteit Doorstroom of een andere richting uit de 2de graad finaliteit Doorstroom en arbeidsmarkt (vroegere TSO) kunnen aan deze richting beginnen, maar zij zullen een aangepast programma moeten volgen om hun achterstand weg te werken.

Algemene vorming
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1 u
1 u
Engels
3 u
3 u
Frans
3 u
3 u
Nederlands
3 u
3 u
Godsdienst
2 u
2 u
Geschiedenis
1 u
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
2 u
Natuurweten­schappen
1 u
1 u
Specifieke vorming
5de jaar
6de jaar
Applicatie- en databeheer (inclusief werkplekleren)
12 u
13 u
Wiskunde B+S
4 u
3 u
Totaal
32 u
32 u

Toekomstperspectief:
Doorstroomprofiel: verder studeren:
  • Professionele bachelor Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Toegepaste Informatica): Informatiemanagement en multimedia
  • Professionele bachelor Industriële wetenschappen en technologie: Toegepaste informatica: Applicatieontwikkeling, Softwaremanagement, Systemen en netwerkbeheer
  • Professionele bachelor onderwijs
Beroepskwalificaties: direct aan de slag:
  • Functioneel digitaal ondersteuner