Eerste jaar 1B

Je hebt nog niet alle leerstof van de lagere school volledig onder de knie. Je wil liever al doende leren. Je hebt veel begeleiding van je leerkrachten nodig, dus je vindt het fijn om in een kleinere klasgroep te zitten. Je hebt het nodig om op een trager tempo de leerstof te verwerken.

Je kunt starten in 1B als je ofwel:
  • geen getuigschrift basisonderwijs hebt.
  • geen 6e leerjaar hebt gevolgd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.
  • je hebt een getuigschrift basisonderwijs maar wil liever een praktische opleiding volgen.

Algemene vorming
27 u
Beeld
1 u
Godsdienst
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Maatschappelijke vorming
3 u
Moderne vreemde talen
Engels
1 u
Frans
2 u
Muziek
1 u
Nederlands
4 u
Techniek
4 u
Natuur en ruimte
3 u
Wiskunde
4 u
Ontdekkingsmodule
5 u
Klasuur
1 u
ICT
1 u
Steam-projecten (STEM & Artistieke vorming)
1 u
Differentiatie Nederlands en algemene vakken
2 u
Totaal
32 u

2B

In bepaalde gevallen kan je ook naar 1A gaan.

Dit is slechts haalbaar als je goed hebt gepresteerd voor vakken als Nederlands, Frans en wiskunde. Vraag raad aan de school en het CLB, als je deze overstap overweegt.